Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Supelranna eeskirjade kehtestamise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.05.2021, 26

Supelranna eeskirjade kehtestamise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Vastu võetud 18.05.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Looduskaitseseaduses nimetatud supelranna kasutamise ja hooldamise korra kehtestamise ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

  (1) Delegeerida looduskaitseseaduse § 42 lõikes 3 nimetatud supelranna kasutamise ja hooldamise korra (edaspidi eeskiri) kehtestamine Viimsi Vallavalitsusele.

  (2) Viimsi Vallavalitsusel on õigus kehtestada üldine randasid hõlmav eeskiri või iga supelranna kohta eraldi eeskiri.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json