Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2013, 2

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 13.06.2013 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 22 lg 1 p 19 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 22 lg 4 p 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrust nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui linnavolikogu esimehele on määratud töötasu, määratakse aseesimehele hüvitiseks lisaks linnavolikogu liikme tasule 192 eurot kuus;";

2) lisada paragrahvi 2 lõikele 4 uus lause ja sõnastada see järgmiselt:

„Linnavolikogu aseesimehe tasu moodustub linnavolikogu liikmele makstavast tasust, millele lisandub 192 eurot kuus.";

3) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ei ole määratud töötasu, võib linnavolikogu esimehele määrata hüvitiseks kuni 60% esimehele ettenähtud töötasu määrast ja aseesimehele kuni 60% lõikes 3 sätestatud tasust;";

4) jätta paragrahvist 3 välja sõnad „linnavolikogu aseesimehe ja".

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json