HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2018, 49

Koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord

Vastu võetud 12.06.2013 nr 105
RT IV, 25.06.2013, 24
jõustumine 28.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2014RT IV, 01.10.2014, 204.10.2014
24.01.2018RT IV, 31.01.2018, 103.02.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 10. jaanuari 2002 määruse nr 4 „Munitsipaallasteasutuste arengukavade kinnitamine korraldamine”, 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale” § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelse munitsipaallasteasutuse ja -üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord.

§ 2.   Arengukava eelnõu kooskõlastamine

  Munitsipaallasteasutus (edaspidi lasteasutus) ja munitsipaalüldhariduskool (edaspidi kool) kooskõlastavad arengukava eelnõu asukohajärgses linnaosa valitsuses ja linnaosakogus.
[RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]

§ 3.   Arengukava eelnõu esitamine

  (1) Lasteasutus ja kool esitavad kooskõlastatud arengukava eelnõu Tallinna Haridusametile kinnitamiseks kaks kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

  (2) Lasteasutus lisab arengukava eelnõule hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

  (3) Kool lisab arengukava eelnõule hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse arvamuse.

§ 4.   Arengukava kinnitamine ja selle täitmisest aruandmine

  (1) Arengukava kinnitab Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
[RT IV, 01.10.2014, 2 - jõust. 04.10.2014]

  (2) Lasteasutuse või kooli direktor annab arengukava täitmisest aru Tallinna Haridusameti teenistujatega peetava hindamisvestluse käigus.
[RT IV, 01.10.2014, 2 - jõust. 04.10.2014]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json