Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2013, 42

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Vastu võetud 13.06.2013 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37 lg 1 ja 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 ning Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 19 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json