Teksti suurus:

Jõhvi valla 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2013, 50

  Jõhvi valla 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.06.2013 nr 123

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Jõhvi valla 2013. aasta teine lisaeelarve kogumahuga 21 262 eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.  Määrus jõustub üldises korras.

  Kaarel Pürg
  Volikogu esimees

  Lisa 1  Jõhvi valla 2013. aasta II lisaeelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2013. aasta II lisaeelarve, alaeelarved