Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Muhu valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

Muhu valla 2019. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2019, 22

  Muhu valla 2019. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 20.06.2019 nr 35

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Muhu valla 2019.aasta 1.lisaeelarve kogumaht on 4 244 621 eurot, eelarve võetakse vastu käesoleva määruse lisadele 1-3.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaan Kesküla
  volikogu aseesimees

  Lisa1 eelarve koond

  Lisa2 eelarve tulud

  Lisa3 eelarve kulud

  /otsingu_soovitused.json