Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 46

Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmine

Vastu võetud 16.06.2021 nr 8

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 92 lõikega 4

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 54 vastu võetud "Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord" (RT IV, 28.01.2020, 19) alljärgnevalt:
1) Muuta paragrahv 4 lõiget 1 ja sõnastada:
"(1) Vallavalitsus kuulutab kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks avaliku konkursi korraldusega peale eelarve vastu võtmist, kuid mitte hiljem kui 30.juuni, kui volikogu ei otsusta teisiti.
2) Asendada paragrahv 8 alljärgnevas sõnastuses:
"§ 8 Määruse rakendamine.
2021. aastal kaasava eelarve konkurssi välja ei kuulutata"
3) Lugeda senine paragrahv 8 paragrahviks 9.

Ülle Vapper
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json