Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2021. aasta teine lisaeelarve

Otepää valla 2021. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 48

  Otepää valla 2021. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 17.06.2021 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2021. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Pullerits
  Volikogu esimees

  Lisa Otepää valla 2021. aasta teine lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json