Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 49

  Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.06.2021 nr 96

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 157 800 eurot, põhitegevuse kulud summas 120 200 eurot, investeerimistegevus summas 37 600 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Roland Peets
  volikogu esimees

  Lisa Toila valla 2021.a. 1. lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json