Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve

Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 50

Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 16.06.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 "Räpina valla finantsjuhtimise kord" § 8 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2021. aasta eelarve muudatused:
  1) koondeelarve muudatused vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve muudatused vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve muudatused vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve muudatused vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Räpina valla 2021. aasta I lisaeelarve LISAD

/otsingu_soovitused.json