Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 51

  Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 21.06.2021 nr 105

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Tapa Vallavolikogu 27.06.2018. aasta määruse nr 22 „Tapa valla finantsjuhtimise kord“ § 9 ja § 10 alusel:

  § 1.   Kinnitada Tapa valla 2021 aasta II lisaeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulude suurendamine summas 185 516 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute suurendamine summas 1 037 642 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Tapa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse, informeerides sellest volikogu.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maksim Butšenkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve;

  Lisa 2 Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulud;

  Lisa 3  Tapa valla 2021. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekud.

  /otsingu_soovitused.json