Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta lisaeelarve

Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.06.2021, 52

  Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 16.06.2021 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel, lähtudes Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 10 kehtestatud "Põhja-Pärnumaa valla finantsjuhtimise kord" § 13 lõikest 1 § 14 lõikest 2

  § 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse Lisale 1.

  § 2.   Määrusele lisatakse seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu osa (Lisa 2).

  Ülle Vapper
  volikogu esimees

  Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta lisaeelarve

  Lisa 2 Lisaeelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json