HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Vormsi vallas elavale üliõpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord¹

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.07.2013, 2

Vormsi vallas elavale üliõpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord¹

Vastu võetud 29.11.2010 nr 19
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.201201.04.2012

Määruse esimene redaktsioon kehtestatakse KOKS§ 22 lg1 p5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Rahvastikuregistris aadressiga Vormsi vald registreeritud Vormsi Lasteaed-Põhikooli lõpetanud ning kõrgkoolis õppivale üliõpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Põhistipendium – alates esimesest semestrist kuni ülikooli lõpetamiseni või üliõpilase 27. aastaseks saamiseni üliõpilasele hea õppeedukuse eest makstav stipendium

  (2) Lisastipendium – ühekordselt makstav stipendium.

2. peatükk STIPENDIUMI SUURUS JA MAKSMISE TINGIMUSED 

§ 3.   Stipendiumi maksmise eeldused

  (1) Vormsi vald maksab Rahvastikuregistris aadressiga Vormsi vald registreeritud, Vormsi Lasteaed – Põhikooli lõpetanud kõrgkoolis õppivale üliõpilasele õppetöö toimumise ajal stipendiumi kui:
  1) üliõpilane on Vormsi Lasteaed –Põhikoolis lõpetanud seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda klassi;
1¹) Erandkorras makstakse vallavalitsuse otsusega üliõpilasele stipendiumi, juhul kui tal ei ole olnud võimalik lõpetada Vormsi Lasteaed-Põhikooli seitsmendat kaheksandat ja üheksandat klassi tulenevalt hariduslikust erivajadusest, mida ta nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt (PGS § 49 lg 3) vajas ning oli sunnitud seetõttu asuma õppima mujale riigi poolt PGS § 2 lg 4 järgi tagatud haridusliku erivajaduse tõttu nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega õpilastele, liikumispuudega õpilastele, kellel lisaks liikumispuudele esineb täiendav hariduslik erivajadus, liitpuudega õpilastele, intellektipuudega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele mõeldud õppeasutusse ja oli seetõttu sunnitud jätkama õpinguid väljaspool saart.
  2) üliõpilane ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  3) üliõpilase eelmise poolaasta (semestri) keskmine hinne on vähemalt 3,5;
  4) üliõpilase vanus ei ületa 27 eluaastat.

§ 4.   Stipendiumi suurus ja maksmise erisused

  (1) Üliõpilasele kelle, eelmise semestri keskmine hinne on 3,5 – 3,99, makstakse stipendiumi 200 €.
Üliõpilasele, kelle eelmise semestri keskmine hinne on 4 ja rohkem, makstakse stipendiumi 400 €.
  1) Põhistipendiumit on õigustaotleda üks kord poolaastas.

  (2) Lisastipendiumi suurus on kuni 320 €.
  1) Vormsi vallavalitsusel on õigus maksta lisastipendiumi kui üliõpilane kirjutab oma kursuse- või diplomitöö Vormsi valla arengut silmas pidades või Vormsi valla arengukavale jms. uurimistöö tegemiseks või andmete kogumiseks.

3. peatükk STIPENDIUMI ARVESTAMISE JA MAKSMISE KORD 

§ 5.   Stipendiumi arvestamise ja maksmise kord

  Põhi-ja lisastipendiumi väljamaksmine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määruse esimene redaktsioon jõustub 01.04.2012.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json