Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord - sisukord
Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.07.2013, 10

Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 27.06.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Otepää Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikme teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus on vallavolikogu või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet väljaspool alalise teenistuskoha asukohta või koolitusele väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Volikogu liige saadetakse teenistuslähetusse vallavolikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse vormistamine

  (1) Vallavolikogu liige ja vallavalitsuse liige saadetakse teenistuslähetusse avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Lähetusse saatmine ja lähetuskulude hüvitamine vormistatakse kooskõlas vallavalitsuse teenistus- ja töölähetusse saatmist, asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja –aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

  (3) Vallavolikogu liikme (sealhulgas vallavolikogu esimehe) välislähetus vormistatakse vallavolikogu esimehe käskkirjaga.

  (4) Vallavalitsuse liikme (sealhulgas vallavanema) välislähetus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Lähetuskulude hüvitamine

  Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu ja makstakse päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json