ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine Kohtla-Järve linnas

Sotsiaaleluruumi eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine Kohtla-Järve linnas - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.07.2013, 12

Sotsiaaleluruumi eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine Kohtla-Järve linnas

Vastu võetud 31.10.2001 nr 63

Võttes aluseks elamuseaduse (RT I 1992, 17, 254; 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576) § 8 lg 2 p.1, eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 2000, 99, 638) § 3 lg 5 p.8 ning sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198) § 14 lg 1 ja 2 Kohtla-Järve Linnavolikogu m ä ä r a b:

§ 1.   Kinnitada sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord Kohtla-Järve linnas (lisatud).

§ 2.   Linnavalitsusel

  (1) Korrastada kasutusel olevate sotsiaaleluruumide nimekiri

  (2) Kinnitada sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvorm.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.02.1998. a määrus nr 33 “Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord Kohtla-Järve linnas”.

§ 4.   Avaldada käesolev määrus koos lisaga RT elektroonilises andmekogus.

§ 5.   Määrus jõustub 9. novembril 2001. a.

Valeri Korb
Linnavolikogu esimees

Lisa Sotsiaalruumi eraldamise ja kasutamise kord

/otsingu_soovitused.json