Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Valgjärve valla esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2017, 22

Valgjärve valla esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.08.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja Valgjärve valla põhimääruse § 48 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine


Kinnitada Valgjärve valla 2017. a esimene lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Määruse avalikustamine

  (1) Määrus avalikustada Valgjärve valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Lisaeelarve avaldada seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Valgjärve valla veebilehel.

  (3) Veebilehel avaldada samuti lisaeelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

§ 3.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Hegri Narusk
volikogu esimees

Lisa Valgjärve valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json