HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2017, 23

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär

Vastu võetud 17.08.2017 nr 109
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 11, § 27 lg 5, ning haridusministri määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18 ja § 371 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maardu Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad.

§ 2.   Töötasu alammäärad

  (1) Kehtestada Maardu linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava kõrgharidusega õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 890 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Maardu linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava kesk– või keskeriharidusega õpetaja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 840 eurot kuus.

  (3) Kehtestada Maardu linnavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava tugispetsialisti töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 890 eurot kuus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Elviira Piiskoppel
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json