Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2020. aasta lisaeelarve nr 1

Haljala valla 2020. aasta lisaeelarve nr 1 - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2020, 3

  Haljala valla 2020. aasta lisaeelarve nr 1

  Vastu võetud 18.08.2020 nr 77

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Haljala valla 2020. aasta esimene lisaeelarve kinnitamine

    (1) Suurendada 2020. aasta eelarve põhitegevuse tulusid summas 269 435 eurot.

    (2) Vähendada 2020. aasta eelarve põhitegevuse kulusid summas 32 438 eurot.

    (3) Vähendada 2020. aasta eelarve investeerimistegevuse eelarveosa summas 271 810 eurot.

    (4) Vähendada 2020. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa summas 500 000 eurot.

    (5) Suurendada 2020. aasta likviidsete varade jääki 8 807 euro võrra.

    (6) Lõigetes 1-5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse Lisas 1.

    (7) Lisaeelarvejärgne koondeelarve on käesoleva määruse lisas 2.

  § 2.   Määrus avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haljala valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Lisaeelarve nr 1 seletuskiri

  Lisa 2 Lisaeelarvejärgne koondeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json