Teksti suurus:

Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 44 „Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2020, 5

Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 44 „Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.08.2020 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja lähtudes sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktist 1.

§ 1.   Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruses nr 44 “Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  2) lisatakse paragrahv 121 järgmises sõnastuses: „§ 121. Mõju hindamine
(1) Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on vallavalitsuse ametnikul õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.
(2) Kohanduse saaja kohustub andma vallavalitsuse nõudmisel omapoolselt teavet teenuse mõju kohta.“

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json