Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine valimiste korraldamiseks Kihnu vallas

Väljaandja:Kihnu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2021, 2

Valimisjaoskonna moodustamine valimiste korraldamiseks Kihnu vallas

Vastu võetud 16.08.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ning rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskonna arv ja numeratsioon

  Kihnu vallas moodustatakse üks valimisjaoskond numbriga 1.

§ 2.   Valimisjaoskonna hääletamisruumi asukoht

  Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kihnu rahvamajas.

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskonnas

  Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
  1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
  2) hääletamist asukohas;
  3) kodus hääletamist.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavalitsuse 03. augusti 2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskonna moodustamine valimiste korraldamiseks Kihnu vallas“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ingvar Saare
Vallavanem

Heldy Põlluste
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json