Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Ühistranspordi korraldamine Jõelähtme valla siseliinidel

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2021, 5

Ühistranspordi korraldamine Jõelähtme valla siseliinidel

Vastu võetud 19.08.2021 nr 80
jõustumine 01.09.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja ühistranspordiseaduse § 12, § 36 lõike 1 punkti 1, lõike 4 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Ühistransporti Jõelähtme valla (edaspidi: vald) siseliinidel korraldab MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi: keskus) valla ja keskuse vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Ühistranspordi teenust osutab siseliinidel vedaja, kes on valitud keskuse poolt välja kuulutatud konkursi alusel.

  (3) Jõelähtme valla siseliinid (edaspidi: siseliinid) on avalikud liinid, millel kehtivad piletimüügisüsteemi kasutamise nõuded. Kõikide sõitude tegemiseks tuleb osta pilet või registreerida olemasolev sõiduõigus.

§ 2.   SÕIDUÕIGUST TÕENDAVAD DOKUMENDID

  Sõiduõigust tõendavad dokumendid on:
  1) soodustuseta sõitjale – juhilt ostetud paberüksikpilet, ühiskaardile ostetud e-üksikpilet või ühiskaardil olev perioodipilet;
  2) õpilasele – süsteemiga kohanduv isikustatud elektrooniline õpilaspilet (edaspidi: e-õpilaspilet), sealhulgas ISIC ja ITIC kaart;
  3) puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart;
  4) sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga.

§ 3.   SÕIDUSOODUSTUSED SISELIINIDEL

  (1) Siseliinidel kehtivad Harju maakonna avalike liinide piletitsoonid, piletihinnad ja sõidusoodustused.

  (2) Soodustingimustel sõiduõigus antakse keskuse poolt elektroonilises keskkonnas, mida haldab Ridango AS.

  (3) Õpilastele e-õpilaspileti väljastamiseks ning vajadusel sõiduõiguse lõpetamiseks koostavad Jõelähtme valla koolid vastavad taotlused teenusepakkujale, In Deal OÜ, hiljemalt 15 tööpäeva jooksul sõiduõiguse tekkimisest või lõppemisest arvates.

  (4) Sõiduõigus kehtib kõikidel nädalapäevadel valla poolt määratud tähtajani. Sõiduõigus peatatakse juuli ja augusti kuuks, kui valla ja keskuse vahel ei ole teisiti kokku lepitud.

  (5) Sõiduõigused on personaalsed ning kehtivad valla ja keskuse kokkuleppel määratud piletitsoonides ja bussiliinidel.

§ 4.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2021.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json