Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.08.2021, 12

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 24.08.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Põhja-Sakala vallas moodustatakse 5 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kõo teenuskeskuses ( Vallamaja, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Kõpu külastuskeskuses ( Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

  (3) Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Suure-Jaani tervisekojas ( Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

  (4) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Vastemõisa rahvamajas (Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

  (5) Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Sürgavere spordihoones (Sürgavere tee 11, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

  (6) Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Võhma vaba aja keskuses (Kauba tn 1, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

  (7) Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Paala rahvamajas (Keskuse tn 4, Reegoldi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 3. Valimisjaoskond nr 3 korraldab vajadusel ka hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab jaoskond nr 3 hääletamist ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad kõik jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Põhja-Sakala Vallavalitsuse 3. aprilli 2019 määrus nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Rahula
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json