HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2012, 40

  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

  Vastu võetud 29.03.2012 nr 5

  Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 42 lõike 5 alusel.

  § 1.  

    Määrus reguleerib riigieelarvest eraldatud põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmist.

  § 2.  

    Koolilõuna kulude katmiseks riigieelarvest määratud sihtotstarbeliste eraldiste jaotuse valla koolide vahel kinnitab Saue Vallavalitsus kaks korda aastas perioodideks jaanuar-august ja september-detsember vastavalt õpilaste arvule ja selleks otstarbeks eraldatud eraldistele.

  § 3.  

    Määrus jõustub 2. aprillil 2012.

  Rein Riga
  Volikogu esimees