Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2014, 5

Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 18.09.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2006. a määruse nr 8 “Otepää valla põhimääruse kehtestamine” § 48 alusel.

§ 1.   Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Jaanus Raidal
Vallavolikogu esimees

Lisa Otepää valla 2014. aasta lisaeelarve lisad 1-5

/otsingu_soovitused.json