Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019

Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019 - sisukord
  Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2015, 4

  Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019

  Vastu võetud 17.09.2015 nr 12
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 7, § 371 , lg 2 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lg 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.  Kinnitada Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019 (juurde lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 18.09.2014. a määrus nr 17 „Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018“.

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

  Priit Enok
  Volikogu esimees

  Lisa Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019