Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023

Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2015, 18

  Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023

  Vastu võetud 17.09.2015 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 alusel.

  § 1.   Otepää valla arengukava aastateks 2015-2023 kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.   Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2011. a määrus nr 1-6-6 „Otepää valla arengukava aastateks 2011-2020“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kuldar Veere
  Vallavolikogu esimees

  Lisa  Otepää Valla arengukava 2015-2023

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json