Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineTeemaplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2018, 59

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 18.09.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kooskõlas Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 10 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine“ § 1 lõikega 3 ning haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.   Hoonejaotusplaani ärakirja kinnitama volitatud isikute määramine


Määrata korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 7 lõikes 1 nimetatud hoonejaotusplaani ärakirja ametlikult kinnitama Saaremaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna ehitusspetsialistid.

§ 2.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Marili Niits
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Liis Juulik
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json