Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2019, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 16.09.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jõgeva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised Jõgeva Linnavalitsuse määrused:
  1) 13. oktoobri 2008 määrus nr 6 „Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine“;
  2) 12. detsembri 2011 määrus nr 7 „Jõgeva linna munitsipaalhuvikoolide töötajate kvalifikatsiooninõuded“;
  3) 12. detsembri 2011 määrus nr 8 „Jõgeva linna munitsipaalhuvikoolide õpetajate atesteerimise tingimused ja kord“;
  4) 25. veebruari 2013 määrus nr 1 „Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjoni põhimäärus“;
  5) 8. aprilli 2013 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine“;
  6) 3. juuni 2013 määrus nr 4 „Jõgeva linna haridusasutuste valduses olevate ruumide kasutusse andmise kord ja hinnakiri“;
  7) 26. augusti 2013 määrus nr 5 „Volituse andmine väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks“;
  8) 16. detsembri 2013 määrus nr 7 „Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjoni põhimäärus“;
  9) 10. veebruari 2014 määrus nr 2 „Jõgeva Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus“.

§ 2.   Jõgeva Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised Jõgeva Vallavalitsuse määrused:
  1) 11. aprilli 2011 määrus nr 10 „Jõgeva valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“;
  2) 4. juuni 2012 määrus nr 4 „Jõgeva valla mänguväljakute kasutus- ja hooldusjuhend“;
  3) 9. septembri 2013 määrus nr 5 „Jõgeva Aleviku Lasteaia põhimäärus“;
  4) 18. novembri 2013 määrus nr 7 „Kurista Lasteaed Karukell põhimäärus“;
  5) 9. detsembri 2013 määrus nr 8 „Volituse andmine väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks“;
  6) 21. märtsi 2016 määrus nr 2 „Laste ja perede komisjoni põhimäärus“.

§ 3.   Palamuse Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised Palamuse Vallavalitsuse määrused:
  1) 9. detsembri 2010 määrus nr 12 „Palamuse vallavalitsuse infoturbe poliitika“;
  2) 10. märtsi 2016 määrus nr 1 „Sportlase või spordirühma kulude hüvitamine võistlustel osalemise ja selleks ettevalmistuse tegemisel“;
  3) 30. juuni 2016 määrus nr 3 „Palamuse valla ametiautode kasutamise kord“.

§ 4.   Torma Vallavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised Torma Vallavalitsuse määrused:
  1) 19. juuli 2010 määrus nr 8 „Soojuse piirhinna kooskõlastamine OÜ-le Torma Soojus“;
  2) 6. detsembri 2010 määrus nr 18 „Torma Vallavalitsuse infosüsteemi kasutamise eeskiri“;
  3) 6. detsembri 2010 määrus nr 19 „Torma Vallavalitsuse infoturbepoliitika“;
  4) 11. aprilli 2011 määrus nr 11 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  5) 6. mai 2013 määrus nr 3 „Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“;
  6) 10. juuni 2013 määrus nr 4 „Torma Vallavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord“;
  7) 7. oktoobri 2013 määrus nr 10 „Torma valla ametiautode kasutamise kord“;
  8) 4. novembri 2013 määrus nr 11 „Torma valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri“;
  9) 26. novembri 2015 määrus nr 4 „Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine“;
  10) 26. jaanuari 2016 määrus nr 1 „Laste ja perede komisjoni põhimäärus“.

Aare Olgo
vallavanem

Egle Lääne
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json