Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2019, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine
[RT IV, 25.09.2019, 6 - jõust. 28.09.2019]

Vastu võetud 11.10.2018 nr 10
RT IV, 18.10.2018, 21
jõustumine 21.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2019RT IV, 25.09.2019, 628.09.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõigete 1 ja 2, § 37¹ lõige 1 ning § 37² lõigete 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 alusel

§ 1.   Kinnitada Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Lisa 1 Kiili valla arengukava 2030
[RT IV, 25.09.2019, 6 - jõust. 28.09.2019]

Lisa 2 Eelarvestrateegia 2020-2032
[RT IV, 25.09.2019, 6 - jõust. 28.09.2019]

/otsingu_soovitused.json