Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2019. aasta teine lisaeelarve

Otepää valla 2019. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2019, 17

  Otepää valla 2019. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 19.09.2019 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2019. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Barkala
  Volikogu esimees

  Lisa  2019. aasta teine lisaeelarve ja seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json