ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2020, 16

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 22.09.2020 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks Maardu linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud, kuid mitte üle käesoleva määruse § 3 sätestatud piirmäärade.

§ 3.   Eluruumide alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel on jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmised:
  1) üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 8 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  2) kuni 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 9 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,50 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  4) korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus olenemata kütmisviisist (kaugküte, väikekatlad, ahi, pliit) ja kütuseliigist (puit, elekter, vedelkütus, gaas) kuni 3 eurot ühe m2 kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulud kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,13 eurot iga ühe m2 kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 5,20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Maardu Linnavolikogu 29.03.2016 määrus nr 57 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01.10.2020.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json