ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 – 2032 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 – 2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 3

Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 – 2032 kinnitamine

Vastu võetud 16.09.2021 nr 107

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisvee-värgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 17.09.2015 määrus nr 64 "Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 kuni 2026 kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Lisa  Jõhvi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032 (kaartide ja teiste lisadega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json