Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.09.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 27

  Kadrina valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 22.09.2021 nr 62

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning lähtudes Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 30. jaanuari määrusest nr 21 “Kadrina valla finantsjuhtimise kord“.

  § 1.   Võetakse vastu Kadrina valla 2021. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Lisaeelarvega kinnitatakse järgmised muudatused:


  1) põhitegevuse tulude suurenemine 172 548 eurot;


  2) põhitegevuse kulude suurenemine 81 530 eurot;


  3) investeerimistegevuse muutus summas -74 760 eurot;


  4) likviidsete varade muutuse muutus (suurenemine) summas 16 258 eurot.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json