Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks

Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 62

  Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks

  Vastu võetud 13.06.2012 nr 14

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 6 lg 1 ja "Ruumiandmete seadus" § 57 lg 6 alusel.

  § 1.  Volitada Maa-ametit (registrikood 70003098, asukoht Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn) teostama aadressiandmete süsteemi infosüsteemis järgnevaid toiminguid, mis ei eelda haldusmenetluse läbiviimist:

   
   1) katastriüksuste koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele;
   2) hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus ehitisregistris, koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele;
   3) kirjavigade jms parandamine enne 1. jaanuarit 2012 maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressides;
   4) katastriüksuste ning hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus ehitisregistris, koha-aadresside mittesisuliste paranduste tegemine.

  § 2.  Kohustada Maa-ametit teavitama §-s 1 antud volitusnormi alusel tehtavatest muudatustest Võru Linnavalitsust.

  § 3.  Määrus jõustub 25. juunil 2012.

  Erki Saarman
  Volikogu esimees