HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord

Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord - sisukord
Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 78

Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord

Vastu võetud 22.12.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ning huvikooli seaduse § 7 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla koolide, huvikooli ja lasteaedade (edaspidi haridusasutused) põhimääruste kehtestamise kord.

§ 2.   Põhimääruste kehtestamine ja muutmine

  (1) Põhimääruse või nende teatud osade muutmise teksti koostab asutuse juht.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist kooli hoolekogus, õpilasesinduses ja õppenõukogus.

  (3) Huvikooli põhimäärus ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist kooli hoolekogus ja õppenõukogus.

  (4) Lasteaia põhimäärus ja selle muudatused kooskõlastatakse enne kehtestamist lasteaia hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus.

  (5) Haridusasutuse juht esitab põhimääruse muutmise eelnõu menetlemiseks ja ettepanekute tegemiseks Kuusalu Vallavalitsusele. Vallavalitsus kooskõlastab eelnõu vallavolikogu hariduskomisjoniga.

  (6) Haridusasutuste põhimäärused kehtestab Kuusalu Vallavalitsus.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. detsembril 2010.

Andres Paomees
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json