Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2014, 5

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

Vastu võetud 09.10.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 lõike 1 ja § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Audru Vallavolikogu 10.10.2013 määruse nr 26 „Audru valla põhimääruse kinnitamine“ § 61 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“ (juurde lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.10.2012 määrus nr 25 „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2012-2016“ ja Audru Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 33 „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017“.

§ 3.   Määruse jõustumine


(1) Määruse § 1 jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(2) Määruse § 2 jõustub 01. jaanuaril 2015.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa1  AUDRU VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2015-2025

/otsingu_soovitused.json