Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2014. aasta eelarvesse

Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2014. aasta eelarvesse - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2014, 28

  Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2014. aasta eelarvesse

  Vastu võetud 20.10.2014 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 punkt 4 ja Karksi valla põhimääruse § 46 lõike 4 alusel.

  § 1.   Karksi valla 2014. aasta eelarvet muudetakse ja lisatakse sihtotstarbeliste eraldistena eelarvesse 40 409 eurot.

  § 2.   Karksi valla 2014. aasta eelarve tulusid ja kulusid suurendatakse 40 409 euro võrra vastavalt lisale.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Taimo Tugi
  Vallavanem

  Inge Dobrus
  Vallasekretär

  Lisa Sihtotstarbeliste eraldiste lülitamine Karksi valla 2014. aasta eelarvesse

  /otsingu_soovitused.json