Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 "Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2014, 39

Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruse nr 8 "Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" muutmine

Vastu võetud 22.10.2014 nr 67

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale” § 1 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määruses nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Ühe asutusena tegutseva koolieelse lasteasutuse ja põhikooli, millega on liidetud gümnaasium hoolekogu koosseis on üheksaliikmeline.

(6) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.";

2) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lõigetes 1 kuni 4 nimetatud esindajate valimine või nimetamine kooli hoolekogusse protokollitakse. Direktor edastab protokollide väljavõtted haridusametile iga aasta 10. oktoobriks.".

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruaril 2011 määruse nr 8 „Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord" paragrahvi 5 lõike 5 teises lauses nimetatud protokollide väljavõtted edastatakse haridusametile 2014. aastal 17. novembriks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json