Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Nõva valla arengukava aastateks 2017–2023 ja eelarvestrateegia 2017-2020

Nõva valla arengukava aastateks 2017–2023 ja eelarvestrateegia 2017-2020 - sisukord
  Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2016, 11

  Nõva valla arengukava aastateks 2017–2023 ja eelarvestrateegia 2017-2020

  Vastu võetud 11.10.2016 nr 10

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 3, 4, 5, 6 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 ning Nõva valla põhimääruse § 77 ja § 79 alusel ning arvestades volikogu liikmete ettepanekuid, arvamusi,
  Nõva Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Nõva valla arengukava aastateks 2017 – 2023 vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Nõva valla eelarvestrateegia 2017-2020 vastavalt lisale 2.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Nõva Vallavolikogu 20.11.2015. a määrus nr 8 „Nõva valla arengukava aastateks 2015–2021 ja eelarvestrateegia 2016-2019“.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Peeter Kallas
  Volikogu esimees

  Lisa Nõva valla arengukava

  Lisa Nõva valla eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json