Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Võhma linna arengukava 2015–2025

Võhma linna arengukava 2015–2025 - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2016, 14

  Võhma linna arengukava 2015–2025

  Vastu võetud 19.10.2016 nr 15

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel

  § 1.  Võtta vastu Võhma linna arengukava 2015–2025 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 24.09.2015 määrus nr 9 “Võhma linna arengukava 2015–2025” ja Võhma Linnavolikogu 26.09.2013 määrus nr 9 “Võhma linna eelarvestrateegia 2014–2017”.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leida Kuld
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Võhma linna arengukava 2015–2025