Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine

Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2016, 26

  Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine

  Vastu võetud 20.10.2016 nr 29

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021, vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021

  Lisa 2 Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 seletuskiri