HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ardu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine

Ardu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 6

Ardu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2018 nr 41

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 37 lg 3 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ § 24 lg 6 p 2 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Kinnitada „Ardu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa Ardu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json