Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 8

Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030

Vastu võetud 15.10.2018 nr 47
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 2 lõike 7 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Laheda Vallavolikogu 20. novembri 2013. aasta määrus nr 11 "Laheda valla arengukava 2014–2025";
  2) Ahja Vallavolikogu 19. veebruari 2014. aasta määrus nr 3 "Ahja valla arengukava 2014–2020 kinnitamine";
  3) Mooste Vallavolikogu 25. septembri 2014. a määrus nr 15 "Mooste valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
  4) Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 24 "Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029";
  5) Mooste Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 10 "Mooste valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
  6) Mooste Vallavolikogu 22. septembri 2016. a määrus nr 21 "Mooste valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine ja vastuvõtmine";
  7) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. septembri 2016. a määrus nr 10 "Vastse-Kuuste valla arengukava aastateks 2015–2024.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json