Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Muhu valla eelarvestrateegia 2019-2022

Muhu valla eelarvestrateegia 2019-2022 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 9

  Muhu valla eelarvestrateegia 2019-2022

  Vastu võetud 18.10.2018 nr 17

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ning § 37² lg 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Muhu valla eelarvestrateegia 2019-2022 (Lisa 1).

  § 2.   Eelarvestrateegia avaldada valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale eelarvestarteegia vastuvõtmist ja edastada Rahandusministeeriumile hiljemalt 30.oktoobriks.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 11.10.2017.a määrus nr 72 „Muhu valla eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine".

  § 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Muhu valla eelarvestrateegia 2019-2022

  /otsingu_soovitused.json