Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 15

Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 18.10.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised määrused:
  1) Pajusi Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 26 „Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2021“;
  2) Puurmani Vallavolikogu 16. detsembri 2015 määrus nr 14 „Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla ühise jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine“;
  3) Põltsamaa Vallavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 22 „Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla ühine jäätmekava aastateks 2016-2021“;
  4) Põltsamaa Linnavolikogu 15. augusti 2017 määrus nr 14 „Põltsamaa linna jäätmekava 2017-2020 vastuvõtmine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json