Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Põltsamaa valla arengukava 2040

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2040
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 18

Põltsamaa valla arengukava 2040

Vastu võetud 18.10.2018 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 1, 3, 4 ja 7 ning Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord“ § 2, § 3 ja § 4 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Põltsamaa valla arengukava 2040 vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks järgmised määrused:
 1) Põltsamaa Linnavolikogu 15. septembri 2015 määrus nr 36 „Põltsamaa linna arengukava 2012-2033 uue redaktsiooni kinnitamine“;
 2) Põltsamaa Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 määrus nr 55 „Põltsamaa valla arengukava aastani 2035“;
 3) Pajusi Vallavolikogu 20. oktoobri 2016 määrus nr 41 „Pajusi valla arengukava“;
 4) Puurmani Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 määrus nr 14 „Puurmani valla arengukava 2013-2025 ja tegevuskava 2014-2017 kinnitamine“;
 5) Puurmani Vallavolikogu 17. detsembri 2014 määrus nr 12 „Puurmani valla arengukava 2014-2025 ja tegevuskava 2015-2018 kinnitamine“;
 6) Puurmani Vallavolikogu 19. novembri 2015 määrus nr 11 „Puurmani valla arengukava 2015-2025 ja tegevuskava 2016-2019 kinnitamine“;
 7) Puurmani Vallavolikogu 24. novembri 2016 määrus nr 12 „Puurmani valla arengukava 2016-2026 ja eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine“;
 8) Põltsamaa Linnavolikogu 18. oktoobri 2016 määrus nr 18 „Põltsamaa linna eelarvestrateegia 2016–2020 kinnitamine“;
 9) Põltsamaa Vallavolikogu 18. septembri 2014 määrus nr 6 „Põltsamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“;
 10) Põltsamaa Vallavolikogu 17. septembri 2015 määrus nr 15 „Põltsamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“;
 11) Põltsamaa Vallavolikogu 15. septembri 2016 määrus nr 40 „Põltsamaa valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“;
 12) Pajusi Vallavolikogu 20. oktoobri 2016 määrus nr 42 „Pajusi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“;
 13) Puurmani Vallavolikogu 17. detsembri 2014 määrus nr 13 „Puurmani valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2015-2018“;
 14) Puurmani Vallavolikogu 19. novembri 2015 määrus nr 12 „Puurmani valla eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2016-2019“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla arengukava 2040

Lisa 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019-2022

Lisa 2 Hetkeolukorra kirjeldus ja analüüs

Lisa 3 Elanikkonna hinnang ja ettepanekud valdkondade lõikes (2018)