Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 20

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024

Vastu võetud 15.10.2018 nr 48
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 2 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Põlva Vallavolikogu 12. oktoobri 2016. a määrus nr 33 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021";
 2) Ahja Vallavolikogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus nr 9 "Ahja valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021";
 3) Laheda Vallavolikogu 28. oktoobri 2016. aasta määrus nr 19 "Laheda valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2020";
 4) Vastse-Kuuste Vallavolikogu 28. septembri 2017. a määrus nr 4 "Vastse-Kuuste valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2021".

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2024

/otsingu_soovitused.json