Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kadrina valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

Kadrina valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 42

  Kadrina valla eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 15.10.2018 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 ja § 372 lõiked 7 ja 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja § 30 lõike 1 ning Kadrina valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 6 alusel.

  § 1.  Kinnitada Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastavalt lisale.

  § 2.  Vallavalitsusel avalikustada eelarvestrateegia valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul vastuvõtmisest arvates.

  § 3.  Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2017. aasta 13. septembri määrus nr 93

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla eelarvestrateegia 2019-2022