Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 vastuvõtmine

Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.10.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 43

  Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.10.2018 nr 15

  Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõike 7, Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. veebruari määruse nr 30 ”Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord” paragrahvi 4 lõike 5 ning ära kuulanud vallavalitsuse ettepaneku ja asjakohase ettekande, Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Võtta vastu Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 vastavalt lisale.

  § 2.   Vallavalitsusel avalikustada arengukava valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest.

  § 3.   . Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2017. aasta 13. septembri määrus nr 91 ja Kadrina Vallavolikogu 2016. aasta 31. augusti määrus nr 70.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Arengukava 2018-2035

  /otsingu_soovitused.json