Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Muusikakooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2019, 10

Kilingi-Nõmme Muusikakooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 20.09.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 ja Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018.a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 84 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saarde Vallavolikogu 23. jaanuari 2019.a määruse nr 2 „Kilingi-Nõmme Muusikakooli põhimäärus“ paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠2. Kooli asukoht
(1) Kooli asukoht on Pargi 6, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond 86304.
(2) Kool tegutseb kahes hoones – Pargi 6, Kilingi-Nõmme ja Surju Põhikool, Uue-Kooli, Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond 86401“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json